HETHBF12012BF

Inserto punta PH 2/25 mm.

$6.00 MXN
HETHBF12015BF

Insertos Puntas PH2 40 mm

$8.00 MXN
HETHBF12016BF

Insertos Puntas PH 3/40mm

$8.00 MXN
HETHIR92005HW

Puntas Phillips No 1 1

$27.00 MXN
HETHIR92011HW

Puntas Phillips No 2 1

$21.00 MXN
HETHIR92019HW

Puntas Phillips No 3 1

$12.00 MXN
HETHIR92027HW

Puntas Phillips No 2 1.1/2

$17.00 MXN
HETHIR92047HW

Puntas Ph Tablaroca No 2 1 Redondo

$10.00 MXN